Odsouzeni k permanentní prekaritě?  O dopadech neoliberalizace na akademickou práci

Odsouzeni k permanentní prekaritě? O dopadech neoliberalizace na akademickou práci

Autorka: Jana Jetmarová

Prekarizace práce1 je proces, který odpovídá na tlaky neoliberální podoby kapitalismu a vytváří nejisté, krátkodobé, nízko ohodnocené formy práce, jež s sebou přinášejí vysokou míru sociálního ohrožení a nejistoty. Charakteristickým rysem prekérní práce je její dočasnost, nulová ochrana proti sociálním rizikům a neodpovídající finanční ohodnocení.

Celý příspěvek