LEVICOVÁ TURISTIKA | Tři podještědská výročí, jedna trasa

7. srpna uplyne 150 let od velkého tábora lidu na Pláních pod Ještědem. Na této masové česko-německé demonstraci se v roce 1870 sešlo asi 30 000 dělníků požadujících rovnoprávnost obou národností, občanskou rovnost i pro dělníky, všeobecné volební právo, nebo neomezené spolkové a shromažďovací právo. Manifestace ve znamení národnostní tolerance se konala v době vypjatého nacionalismu, vybičovaného prusko-francouzskou válkou.

V předvečer druhé světové války v roce 1935 se zde pod heslem „Za svobodu, chléb, proti vykořisťování, fašismu a válce“ uskutečnilo další setkání jako připomínka manifestace z roku 1870.

Nedaleko odtud, v Hluboké v roce 1885 krátce fungovala tajná tiskárna, kde se tiskly české a německé anarchistické letáky.

Tábor lidu na Pláních: 150 let
Anarchistická tiskárna v Hluboké: 135 let
Antifašistická manifestace na Pláních: 85 let

V sobotu 27. června 2020 se vydáme po stopách této dělnické a antifašistické historie i místních přírodních zajímavostí v druhém vydání levicové turistiky, tentokrát situované do Podještědí.

Oproti komerčnímu pojetí turistiky jde o variantu spojující sportovní vyžití, politiku a zábavu, ohleduplnou nejen k přírodě a místním obyvatelům, ale také k peněženkám zúčastněných. Trasa je navržena tak, aby ji bez větších obtíží zdolali mladí i starší lidé či rodiče s dětmi.

Dobová pozvánka na tábor lidu z roku 1870

Těšit se můžete na tato zajímavá místa:

  • Jeskyně Ještědského hřebene: puklinové jeskyně a propasti jako připomínka někdejší náročné těžby vápence, významná lokalita výskytu řady druhů chráněných netopýrů
  • Skalní byt Skalákovna: umělá jeskyně vytesaná v 19. století v opuštěném pískovcovém lomu
  • Pláně pod Ještědem: památné místo tábora lidu z roku 1870 a manifestace z roku 1935
  • Nový prales: projekt za účelem přeměny smrkové monokultury na přirozený, harmonický a pestrý les, domov mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů
  • Ještědský vodopád: před staletími uměle vytvořený vodopád v důsledku těžby vápence
  • Někdejší anarchistická tiskárna v Hluboké z roku 1885
  • Pivní bar Azyl a Komunitní zahrada LIAS: grilovačka a posezení v přátelském prostředí s velkým výběrem piv i nealkoholických nápojů

Akce se uskuteční v sobotu 27. června 2020 v Podještědí. Zájemci a zájemkyně nás mohou kontaktovat na našem emailu.