Rozbrat zůstane! Nejstarší polský squat čelí vyklizení

Sympatickému pětadvacetiletému squatu Rozbrat z polské Poznani hrozí vyklizení. Podobně jako v případě pražské Kliniky hraje ve věci výrazně negativní roli exekutor jednající proti veřejnému zájmu ve prospěch soukromého sektoru (banky, developerů a spekulantů). Rozbrat vždy stál na straně utlačovaných a teď potřebuje naši solidaritu. Následující překlad přibližuje dění kolem tohoto squatu.


V říjnu Rozbrat oslaví 25. narozeniny, avšak jeho budoucnost je nejistá. Exekutor se chystá prodat námi okupovaný pozemek v dražbě. Nevzdáme se bez boje!

Před několika lety se Rozbrat obrátil na soud kvůli zajištění práva na vlastnictví námi okupovaného pozemku na základě neoprávněné dražby. Případ zůstává otevřený. Navzdory tomu exekutor 15. května 2019 stanovil odhad ceny okupovaného pozemku, což otevírá cestu k dražbě a možnému násilnému vyklizení Rozbratu. Datum dražby ještě nebylo oznámeno, ale může k tomu dojít kdykoli.

Historie pozemku je komplikovaná: v roce 1948 byl znárodněn, ale po přechodu ke kapitalismu jej převzala soukromá společnost v rámci pochybné reprivatizace. Tato společnost si nabrala velké půjčky a zkrachovala. Banka tento úvěr prodala vymáhací firmě, která teď požaduje, aby exekutor pozemek prodal. Hodnota pozemku byla odhadnuta na 6 milionů polských zlotých (1,4 milionu eur).

Starosta Poznani prohlásil, že nemá k dispozici žádné nástroje, kterými by donutil banku vzdát se nároku na pozemek a nechat jej ve vlastnictví anarchistů. My ale víme, že pozice státu i místních samospráv připouští ochranu sociálního vlastnictví nemovitostí. Oni jednoduše odmítají toto právo uplatnit a zastavit spekulaci s pozemkem. Exekutor, spekulanti s nemovitostmi a jejich političtí spojenci opět učinili právní kroky k tomu, aby se nás zbavili.

Jsme přesvědčeni, že po 25 letech patří tato část komunitě Rozbratu a je třeba, aby zůstala v kolektivním vlastnictví hnutí. Nehodláme se vzdát bez boje. Rozbrat nesčetněkrát dokázal, že slouží veřejnému zájmu v kontrastu k představitelům reprezentujícím soukromé zájmy developerů nemovitostí.

Za posledních 25 let byly na Rozbratu zorganizovány tisíce událostí: koncerty, výstavy, divadelní hry, přednášky, semináře a workshopy. Rozbrat poskytuje prostor mnohým iniciativám zdola: anarchistické knihovně a vydavatelství, bezplatné cyklodílně, nejrůznějším sebevzdělávacím iniciativám, sítotiskové dílně, sportovnímu klubu, kuchyni Food not Bombs a krom jiného i zkušebnám pro muzikanty.

Rozbrat byl také domovem několika generací aktivistů, kteří hráli rozhodující roli během mnoha důležitých sociálních mobilizací a debat nad sociálními otázkami. Aktivisté z Rozbratu a z Anarchistické federace Poznaň aktivně bránili nejvyloučenější obyvatele našeho města. Podporovali a iniciovali tucty protestů pracujících a nájemníků i environmentálních protestů. Byli jsme to my, kdo spoluzaložil Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (regionální sdružení nájemníků). Byli jsme to my, kdo vyšel na denní světlo s tematikou nezákonného vystěhovávání organizováním blokád, které znemožňovaly vyhazování nemocných, často invalidních lidí, seniorů a rodičů s dětmi na ulici.

Na Rozbratu se před 15 lety konala první schůze zdola organizovaných odborů Inicjatywa Pracownicza (IP), které se zúčastnil legendární dělnický organizátor Marcel Szary. Rozbrat byl také výchozím bodem nesčetných demonstrací na obranu parků a zelených ploch v našem městě.

Poskytli jsme organizační, právní i morální podporu tisícům obětí kapitalismu a státu a podporovali jsme jiné nezávislé skupiny v Polsku. Budujeme hnutí opírající se o solidaritu a vzájemnou pomoc namísto honby za penězi. Zorganizovali jsme stovky shromáždění a demonstrací odsuzujících pohrdání lidmi s nízkým materiálním postavením, odlišnou barvou pleti nebo s jinými názory. Toto místo se také stalo dočasným i trvalým útočištěm pro řadu lidí bez domova.

Rozbrat slaví 25 let, Rozbrat zůstane!


Z anglického originálu zveřejněného na webu Rozbrat přeložil kolektiv Libereds.

Do kampaně Rozbrat zostaje! (Rozbrat zůstane!) se lze kromě jiného zapojit i focením solidárních fotek nebo podpisem petice.